Tööpakkumise otsing

CV otsing

Korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik

Tallinn, Eesti Töötukassa

Tööhõive:
Osaline tööaeg.
Töökogemus:
Alates 2 aastast.
Haridus:
Põhiharidus.
 

Töökoha kirjeldus

Nõudmised kandidaadile:

Nõunikuna oled korrakaitse- ja kriminaalpoliitika valdkonna ennetuse suuna eestvedaja, tehes koostööd asjaomaste ekspertidega ning planeerides ja viies ellu siseturvalisuse arengukava. Sinu vastutusalasse kuulub poliitika kujundamine vägivalla vähendamise, riskikäitumise, riskiperede ja käitumuslike probleemidega lastele ja noortele suunatud valdkondades. Sa oled Siseministeeriumi esindaja mitmetes töörühmades, sealhulgas alkoholi- ja tubakapoliitika töörühmades, süüteoennetuse nõukogus ning vägivalla ennetamise strateegia väljatöötamisel.

Ettevõte pakub:

Meie juures koged Sa vastutus- ja vaheldusrikast tööd tulemustele suunatud organisatsioonis ning võimalust panustada siseturvalisuse arengusse. Organisatsioonina väärtustame ja pakume häid õppimise ja erialase arengu võimalusi.

Siseministeerium:

Siseministeerium oma valitsemisala asutustega annab tööd ligi 8000 inimesele, mis teeb sellest Eesti suurima avaliku sektori organisatsiooni. Igapäevatöös arendab ja suunab ministeerium siseturvalisuse valdkonda. Siseministeeriumi valitsemisalasse kuuluvad Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Häirekeskus, Kaitsepolitseiamet, Sisekaitseakadeemia ning Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus. Loome ühiselt Eestile parima julgeoleku- ja turvalisuspoliitika!

Kontaktteave:

Terje Pari, e-mail: terje.pari@siseministeerium.ee, telefon: 612 5046


Kontaktteave

Kontaktteave on peidetud. Ainult registreeritud kasutajad saavad saata enda CV selle tööpakkumisele. Registreeru.


Tööpakkumised kategooria järgi