Tööpakkumise otsing

CV otsing

Haridustehnoloog

Saaremaa, Eesti Töötukassa

Tööhõive:
Osaline tööaeg.
Töökogemus:
Alates 1 aastast.
Haridus:
Põhiharidus.
 

Töökoha kirjeldus

Nõudmised kandidaadile:

1. Kooli digiõppe strateegia ja plaani koostamise ning rakendamise eestvedamine; täitmise monitoorimine ja kokkuvõtete tegemine.2. Õpetajate tehniline ja metoodiline nõustamine digitaalse õppevara loomisel, digivahendite kasutamisel ja õppetundide läbiviimisel.3. Õpilaste digitehnoloogia-alane nõustamine õppetöö protsessis.4. Töötajate haridustehnoloogiliste pädevuste kaardistamine.5. Digiõppe-alaste koolituste korraldamine (sh asjakohase info vahendamine) ja läbiviimine.6. Digiõppe-alase info koondamine, süstematiseerimine ja levitamine. Digitaalsete õpikeskkondade administreerimine.7. Digiõppe-alaste metoodiliste juhendmaterjalide koostamine.8. Digiõppe-alaste projektide algatamine ja juhtimine, sh koostöö eestvedamine koolidevahelistes digiõppe projektides ja võrgustikes.9. Kooli IKT infrastruktuuri planeerimis- ja arendusprotsessis osalemine koostöös IT juhiga.10. Õppetöös kasutatavatele tahvlitele programmide ja/või äppide installeerimine.11. IT-alase kasutustoe pakkumine kooli töötajatele töökohal.

Ettevõte pakub:

Kaasaegseid töötingimusi, koolitusvõimalusi, 35-kalendripäevast põhipuhkust.

Kuressaare Ametikool:

Kuressaare Ametikool on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas tegutsev riiklik kutseõppeasutus, mis pakub esmast kutseõpet ning täiend- ja ümberõpet.

Kontaktteave:

Andra Aavik, e-mail: andra.aavik@ametikool.ee, telefon: 53412372


Kontaktteave

Kontaktteave on peidetud. Ainult registreeritud kasutajad saavad saata enda CV selle tööpakkumisele. Registreeru.


Tööpakkumised kategooria järgi