Tööpakkumise otsing

CV otsing

Andmeturbeinspektor, 1640 EUR kuus

Tallinn, Eesti Töötukassa

Tööhõive:
Osaline tööaeg.
Töökogemus:
Alates 2 aastast.
Haridus:
Põhiharidus.
 

Töökoha kirjeldus

Nõudmised kandidaadile:

Ametikoha eesmärk:hinnata ettevõttete ja asutuste teabehalduse, andmekaitse ja infoturbe vastavust isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse nõuetele.Tööülesanded:• viib läbi järelevalvemenetlusi isikuandmete töötlemise nõuete täitmise, eelkõige turvameetmete rakendamise üle• viib läbi järelevalvemenetlusi avaliku teabe nõuete täitmise üle, eelkõige piiranguga teabe kaitse ja andmekogude pidamise üle• kooskõlastab andmekogude asutamisi, muutmisi ja ümberkorraldamisi• nõustab isikuid isikuandmete kaitse ja avaliku teabe alal, sh vastab selgitustaotlustele ja infotelefonile• nõustab inspektsiooni ametnikke andmeturbe alal.

Ettevõte pakub:

• Huvitavat ja perspektiivikat tööd;• võimalust kaasa rääkida valdkonna arengus;• võimalust saada valdkonna eksperdiks;• erialaseid täiendkoolitusi.

Andmekaitse Inspektsioon:

Andmekaitse Inspektsiooni eesmärk on aidata kujundada ühiskonda, kus väärtustatakse üksikisiku õigust eraelule ja riigi tegevuse läbipaistvust. Valdkonna tunnustatud eksperdina leiame õiglase tasakaalu isiku põhiõiguste, avalike ja ärihuvide vahel. Isikuandmete kaitse on ühiskonda läbiv teema. Avaliku teabe kättesaadavus ja andmekogude pidamise järelevalve hõlmab kogu avalikku sektorit. Seetõttu tegeleme igapäevaselt nii infotehnoloogiliste kui õigusalaste küsimustega. www.aki.ee

Kontaktteave:

Helve Juusu, e-mail: helve.juusu@aki.ee


Kontaktteave

Kontaktteave on peidetud. Ainult registreeritud kasutajad saavad saata enda CV selle tööpakkumisele. Registreeru.


Tööpakkumised kategooria järgi