Tööpakkumise otsing

CV otsing

Intsidentide käsitlemise osakonnajuhataja

Tallinn, Eesti Töötukassa

Tööhõive:
Osaline tööaeg.
Töökogemus:
Alates 1 aastast.
Haridus:
Põhiharidus.
 

Töökoha kirjeldus

Nõudmised kandidaadile:

Sinu peamised tööülesanded on: •tagada riigi infosüsteemi asjakohane kaitstus küberriskide eest, juhtida ja koordineerida valitsusasutuste infosüsteemides toimunud turvaintsidentide lahendamist;•koordineerida riigi infosüsteemi turvaseiret ning tagada informatsiooni olemasolu turvaintsidentide ja- riskide kohta;•osaleda oma tegevusvaldkonda puudutavate riskide analüüsi metoodika koostamisel ja sellele tugineva analüüsi läbiviimisel;•osaleda oma tegevusvaldkonda õigusaktide väljatöötamisel ning ettepanekute tegemisel nende muutmiseks ja täiendamiseks.

Ettevõte pakub:

• Vastutusrikast, huvitavat ja vaheldusrikast tööd kiiresti arenevas valdkonnas;• väga häid võimalusi enesearendamiseks;• töötamist rahvusvahelises ja kaasaegses keskkonnas.

Riigi Infosüsteemi Amet:

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) koordineerib riigi infosüsteemi arendamist ja haldamist, korraldab infoturbega seotud tegevusi ja käsitleb Eesti arvutivõrkudes toimuvaid turvaintsidente. RIA konsulteerib avalike teenuste osutajaid, kuidas oma infosüsteeme nõuetekohaselt hallata ja teostab nende üle järelevalvet. Lisaks on RIA Euroopa Liidu struktuuritoetuste rakendusüksus.RIA on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas.

Kontaktteave:

Jaana Taniberg, e-mail: jaana.taniberg@ria.ee, telefon: 6630202


Kontaktteave

Kontaktteave on peidetud. Ainult registreeritud kasutajad saavad saata enda CV selle tööpakkumisele. Registreeru.


Tööpakkumised kategooria järgi