Tööpakkumise otsing

CV otsing

Sotsiaalpedagoog

Paide, Eesti Töötukassa

Tööhõive:
Osaline tööaeg.
Töökogemus:
Alates 2 aastast.
Haridus:
Põhiharidus.
 

Töökoha kirjeldus

Nõudmised kandidaadile:

Sinu igapäevatöö on lapse sotsiaalsete oskuste hindamine ja last ümbritsevate täiskasvanute nõustamine last arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel. Sa analüüsid hindamistulemusi ja koostad nõustamiskokkuvõtteid. Osaled koolivälise nõustamismeeskonna töös lapsele sobiva haridusmeetme soovitamisel ning koostöövõrgustikes ja erialases teavitustegevuses.

Ettevõte pakub:

Sind ootab toetav üle-eestiline Rajaleidja õppenõustajate võrgustik ning mitmekülgne ja vastutusrikas töö peresõbralikus organisatsioonis. Sul on võimalus ennast arendada koolituste ja iseseisva õppimise kaudu ning saada tuge kovisioonidelt. Meie töökorraldus on paindlik ja osaliselt on võimalik teha kaugtööd. Pakume 56 kalendripäeva põhipuhkust, meeleolukaid ühisüritusi ning võimalust anda oma panus haridusvaldkonna arengusse.

Sihtasutus Innove:

SA Innove on Vabariigi Valitsuse poolt 2003. aastal asutatud sihtasutus, mille asutajaõigusi teostab Haridus- ja Teadusministeerium. SA Innove tegevuse põhieesmärgiks on elukestva õppe arendustegevuste koordineerimine ning üld- ja kutsehariduse programmide ja projektide elluviimine ning Euroopa Liidu struktuuritoetuste sihipärane administreerimine ja rakendamine.SA Innove visiooniks on olla tunnustatud kompetentsikeskus, mis toetab õppija hakkamasaamist elus ning oma tegevusega aitab kaasa paindliku ja tasakaalustatud haridussüsteemi toimimisele.

Kontaktteave:

Eve Siilak, e-mail: eve.siilak@rajaleidja.ee, telefon: 511 5598


Kontaktteave

Kontaktteave on peidetud. Ainult registreeritud kasutajad saavad saata enda CV selle tööpakkumisele. Registreeru.


Tööpakkumised kategooria järgi