Tööpakkumise otsing

CV otsing

Karjääriinfo spetsialist

Pärnu, Eesti Töötukassa

Tööhõive:
Osaline tööaeg.
Töökogemus:
Alates 1 aastast.
Haridus:
Põhiharidus.
 

Töökoha kirjeldus

Nõudmised kandidaadile:

Karjääriinfo vahendamine gruppidele ja individuaalselt. Toetada noori teadlike karjääriotsuste tegemisel ja karjääriplaani koostamisel. Töö iseloom on liikuv, teenust pakutakse oma maakonna koolides.

Ettevõte pakub:

Võimalus kaasa lüüa karjäärivaldkonna arendamises ja võrgustikutöös.

Sihtasutus Innove:

SA Innove on Vabariigi Valitsuse poolt 2003. aastal asutatud sihtasutus, mille asutajaõigusi teostab Haridus- ja Teadusministeerium. SA Innove tegevuse põhieesmärgiks on elukestva õppe arendustegevuste koordineerimine ning üld- ja kutsehariduse programmide ja projektide elluviimine ning Euroopa Liidu struktuuritoetuste sihipärane administreerimine ja rakendamine.SA Innove visiooniks on olla tunnustatud kompetentsikeskus, mis toetab õppija hakkamasaamist elus ning oma tegevusega aitab kaasa paindliku ja tasakaalustatud haridussüsteemi toimimisele.

Kontaktteave:

Lea Mardik, e-mail: lea.mardik@rajaleidja.ee, telefon: 56940743


Kontaktteave

Kontaktteave on peidetud. Ainult registreeritud kasutajad saavad saata enda CV selle tööpakkumisele. Registreeru.


Tööpakkumised kategooria järgi